Байнгын уншигч болохыг хүсвэл хуудасны доор байрлах бүртгүүлэх хэсэгт имейл хаягаа үлдээгээрэй!

Таалагдсан бол share хийж бусаддаа түгээхээ бүү мартаарай.

#43 | Подкаст | Шүүмжлэлт сэтгэлгээг хөгжүүлэх лекц

#43 | Подкаст | Шүүмжлэлт сэтгэлгээг хөгжүүлэх лекц

Лекцийн цаг

Блог #35 “Учир Шалтгаантай Сэтгэх нь” нийтлэлд амласан ёсоороо илүү олон баримт жишээтэй шүүмжлэлт сэтгэлгээг хөгжүүлэх лекцийг хүргэж байна. Энэхүү лекцийн дийлэнх агуулга нь Зориг Сангийн MYSP хөтөлбөрийн үеэр заасан хичээлийн үндсэн агуулгатай төстэй. Уг хичээл нь оюутан залуусын оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор хэлэлцүүлэг хэлбэрээр орж байсан тул энэ лекцийн дан ганцаараа би ярих энэ хэлбэрээс өөр байсан гэдгийг онцолмоор байна. Хүртээмжтэй байна гэж найдаж байна.

Ирэх долоо хоногт шинэ жилийн тусгай дугаараараа эргэн уулзацгаая!

#44 | 2018-аас 2019 он руу | Шинэ жилийн тусгай дугаар

#44 | 2018-аас 2019 он руу | Шинэ жилийн тусгай дугаар

#42 | Бидний сэтгэлгээний алдаа

#42 | Бидний сэтгэлгээний алдаа